Đang Đứt Cáp Quang Internet > đa số mọi người khi lướt web sẽ rất lag , WIFI Mạng rất yếu

Yêu nghiệt cầu xin ta bỏ qua

Yêu nghiệt cầu xin ta bỏ qua

Giới thiệu

Nghỉ học quá khí điện tranh cử tay khương sườn núi ngộ nhập thần bí tội giới. Tội giới yêu nghiệt hoành hành, khương sườn núi lại phát hiện mình là tội giới chi chủ, đành phải gánh vác một giới vận mệnh, bị ép từ số không tu tiên, dùng các loại tao thao tác thực hiện ngạnh thực lực đường rẽ vượt qua, trấn áp một giới. Theo thực lực tăng lên, hắn cũng dần dần phát hiện tội giới phía sau kinh khủng chân tướng......